Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rewitalizacji i potencjału endogenicznego regionu

Data publikacji: 17.05.2018 r.

Ze względu na wolne środki w wysokości 336 255,23 zł, powstałe na skutek zmiany kursu euro (z 4,2072 zł w kwietniu na 4,2161 zł w maju) podjęliśmy decyzję o podwyższeniu dofinansowania do 24,17% kosztów kwalifikowalnych. Podwyższenie dofinansowania dotyczy projektów Gminy Sulejów (z 2 627 640,56 zł do 2 859 924,20 zł), Gminy Zapolice (z 905 411,51 zł do 985 449,97 zł) oraz Gminy Rzeczyca (z 270 736,41 zł na 294 669,54 zł). Beneficjenci wyrazili zgode na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów.

Ze względu na powyższe zmiany, aktualizacji uległa lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista rezerwowa pozostała bez zmian.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania261.17 KB

pdfLista rezerwowa517.37 KB

Artykuły powiązane

 
Top