Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu dotyczącego rewitalizacji i rozwoju ptencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 24.07.2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 704/20 z dnia 14 lipca 2020 roku, podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu złożonego przez Uniwersytet Łódzki w ramach naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego,
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ikonka pdfLista projektów wybranych do dofinansowania

Artykuły powiązane

 
Top