Aktualizacja listy projektów dotyczącej naboru w ramach Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego

Data publikacji: 03.10.2019 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 3 042 931,55 PLN, wynikających ze zmiany kursu euro w miesiącu wrześniu (1 euro= 4,3809), IZRPO WŁ uchwałą nr 1347/19 z dnia 1 października 2019 r. podwyższyła dofinansowanie z EFRR do wartości wnioskowanej dla projektów złożonych przez:

  • Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi do kwoty 9 985 960,57 PLN,
  • Gminę Bolimów do kwoty 3 281 255,00 PLN.

Ww. Beneficjenci wyrazili zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów.

ikonka pdfLista projektów (PDF 277KB)

Artykuły powiązane

 
Top