Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rewitalizacji i potencjału endogenicznego regionu

Data publikacji: 20.04.2018 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego wolnych środków finansowych w wysokości 1 517 350,30 PLN, wynikających ze zmiany kursu euro (z 4,1670 w miesiącu marcu do 4,2072 w miesiącu kwietniu) oraz zmiany wartości projektu Gminy Czerniewice, IZ RPO WŁ zwróciła się do ww. Beneficjentów z propozycją podwyższenia dofinansowania (w ramach EFRR) dla realizowanych przez nich projektów do poziomu 22,21 %, tj. dla projektu Gminy Sulejów z kwoty 1 579 461,56 PLN do kwoty 2 627 640,56 PLN, dla projektu Gminy Zapolice z kwoty 544 238,32 PLN do kwoty 905 411,51 PLN oraz dla projektu Gminy Rzeczyca z kwoty 162 738,30 PLN do kwoty 270 736,41 PLN. Wszyscy ww. Beneficjenci wyrazili zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 1 „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”. Zapisy załącznika nr 2 pozostają bez zmian.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania261.24 KB

pdfLista rezerwowa517.43 KB

Artykuły powiązane

 
Top