Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 28.12.2018 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 23 939 844,29 zł, wynikających z uruchomienia rezerwy wykonania podwyższyliśmy dofinansowanie do kwoty pierwotnie wnioskowanej dla projektów wybranych na obniżonym poziomie. Podwyższone dofinansowanie otrzymały:

  • Gmina Sulejów z 6 689 985,01 zł do 10 054 871 zł,
  • Gmina Zapolice z 2 305 181,92 zł do 3 464 627,61 zł,
  • Gmina Rzeczyca z 689 296,17 zł do 1 035 993,96 zł.

Dodatkowo wybraliśmy do dofinansowania dwa pierwsze projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej, tj.:

  • projekt złożony przez Gminę Zapolice pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3",
  • projekt złożony przez Gminę Wartkowice pn. „Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców".

W celu rozdysponowania pozostałej kwoty zwrócimy się do pozostałych wnioskodawców z listy rezerwowej o wyrażenie zgody na obniżenie poziomu dofinansowania.

Wobec powyższego zmianie uległa zarówno lista projektów dofinansowanych jak i lista rezerwowa. Szczegółowe informacje dotyczące obu list dostępne są w załącznikach poniżej.

pdfLista projektów dofinansowanych210.16 KB

pdfLista rezerwowa 189.97 KB

Artykuły powiązane

 
Top