Korekta wezwania do złożenia wniosku o dofinasowanie w naborze do Poddziałania VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Data publikacji: 27.12.2016 r.

W załączeniu publikujemy skan korekty wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektów:

1. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-006/16 – wezwanie

2. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-007/16 – wezwanie

3. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-008/16 – wezwanie

4. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-009/16 – wezwanie

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Artykuły powiązane

 
Top