Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Data publikacji: 14.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/16, pn. "Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” złożony przez Gminę Aleksandrów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Artykuły powiązane

 
Top