Wezwania i ponowne wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie - Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 07.10.2016 r.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 czerwca 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/v-3-1-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-zit-ponowne-wezwania/.


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 czerwca 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-ponowne-wezwania-2/.


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 czerwca 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/v-3-1-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-zit-ponowne-wezwania/


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny”, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-3/.Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-3/Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew”, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-3/.


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” Wnioskodawca: Miasto Łódź”, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-3/.Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowosolna,znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-3/.Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/iv-1-1-odnawialne-zrodla-energii-zit/


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:   Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/vi-1-1-dziedzictwo-kulturowe-i-infrastruktura-kultury-zit-3/Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:   Nowe funkcje łódzkich domów kultury, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/vi-1-1-dziedzictwo-kulturowe-i-infrastruktura-kultury-zit-3/Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:   Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Muzeum Kinematografii, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/vi-1-1-dziedzictwo-kulturowe-i-infrastruktura-kultury-zit-3/


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:   Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Muzeum Kinematografii, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/vi-1-1-dziedzictwo-kulturowe-i-infrastruktura-kultury-zit-3/


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:  Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/vi-1-1-dziedzictwo-kulturowe-i-infrastruktura-kultury-zit-3/


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:  Szlakiem architektury włókienniczej, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/vi-3-1-rewitalizacja-i-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-zit-2/


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/vi-3-1-rewitalizacja-i-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-zit-2/Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/vi-3-1-rewitalizacja-i-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-zit-2/Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:   Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza  znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/4125/.


Działając na podstawie  uchwały nr 4/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) wzywam Państwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.:   Nowe funkcje łódzkich domów kultury, znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 grudnia 2016 r. 
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl w zakładce http://www.lom.lodz.pl/project/vi-1-1-dziedzictwo-kulturowe-i-infrastruktura-kultury-zit-3/W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Szlakiem architektury włókienniczej (Rewitalizacja kompleksu parkowo - pałacowego Schlösserów w Ozorkowie), w terminie określonym w wezwaniu z dn. 31 maja 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/vi-3-1-rewitalizacja-i-rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-zit-ponowne-wezwanie/.W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (etap II ochrona zdrowia)”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 31 maja 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 4 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-ponowne-wezwania/.


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 31 maja 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 4 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-ponowne-wezwania/.W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 31 maja 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 4 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-ponowne-wezwania/.


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 31 maja 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/v-3-1-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-zit-ponowne-wezwania/.


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 31 maja 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/v-3-1-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-zit-ponowne-wezwania/.


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 31 maja 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/v-3-1-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-zit-ponowne-wezwania/.

Artykuły powiązane

 
Top