Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT.

Data publikacji: 22.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/16 pn. „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii-Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” złożony przez Teatr Powszechny w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Artykuły powiązane

 
Top