Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT.

Data publikacji: 14.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” złożony przez Gminę Dobroń uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Artykuły powiązane

 
Top