Ponowne wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie - Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Data publikacji: 19.10.2016 r.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 czerwca 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/v-3-1-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-zit-ponowne-wezwania/


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 czerwca 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/iv-2-1-termomodernizacja-budynkow-zit-ponowne-wezwania-2/.


W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 czerwca 2016 r., wzywam Państwa ponownie do złożenia przedmiotowego wniosku. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Jego niezłożenie we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo, wezwanie wraz z załącznikami (w tym m.in. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie, Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie) oraz inne dokumenty, które mogą być materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu  wniosku o dofinansowanie opublikowano w wersji elektronicznej na stronie http://lom.lodz.pl  pod linkiem  http://www.lom.lodz.pl/project/v-3-1-gospodarka-wodno-kanalizacyjna-zit-ponowne-wezwania/.

Artykuły powiązane

 
Top