Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT.

Data publikacji: 14.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/16, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu” złożony przez Gminę Zgierz uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Artykuły powiązane

 
Top