Informujemy o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 21.10.2016 r.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej372.84 KB

Artykuły powiązane

 
Top