Zakończyła się ocena formalna wniosków w Konkursie Dotacji

Data publikacji: 27.07.2016 r.

W ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji wnioski złożyło 36 gmin z terenu województwa łódzkiego.
Dnia 22 lipca 2016 roku zakończona została ocena formalna wniosków w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej. Wnioski wszystkich gmin, w tym 7 wniosków które podlegały uzupełnieniom lub korekcie, przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.
Przewidywany termin zakończenia oceny merytorycznej to II połowa sierpnia 2016 r. Lista gmin, które otrzymają dotację opublikowana zostanie na stronie www.rpo.lodzkie.pl w zakładce Rewitalizacja w części dot. Konkursu Dotacji oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl

pdfLista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, przekazanych do oceny merytorycznej60.98 KB

 
Top