Umowy o dofinansowanie projektów zawarte w lutym 2017 r. dotyczące rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 02.03.2017 r.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lutym 2017 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 – Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

pdfLista umów366.62 KB

Artykuły powiązane

 
Top