Informujemy o projektach wybranych do dofinasowania w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej RPO WŁ 2014-2020.

Data publikacji: 28.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr1290/16 z dnia 26 października 2016 r. wybrał do dofinansowania 22 projekty złożone w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania dla naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej373.37 KB

Artykuły powiązane

 
Top