Spotkanie informacyjne pn.: „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 05.12.2016 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w wojewó-dztwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego”.

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących miastach oraz terminach:
   

  • 14 grudnia 2016 r. w godz. 08.45 - 12.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro;
  • 14 grudnia 2016 r. w godz. 08.45 - 12.00, sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter;
  • 21 grudnia 2016 r. w godz. 08.45 - 12.00, sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul Traugutta 21/23 – XVII piętro;
  • 22 grudnia 2016 r. w godz. 08.45 - 12.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15  – I piętro;
  • 22 grudnia 2016 r. w godz. 08.45 - 12.00, sala konferencyjna B Urzędu Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1 – II piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostki naukowe.

Program spotkania

  • Nowe podejście do rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020
  • Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego,
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich,
  • Konsultacje indywidualne.

pdfProgram spotkania371.5 KB

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łodzi:
Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Bełchatowie:
Loklany Punkt Informacyjny w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Brzezinach:
Loklany Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

Organizator spotkania w Łowiczu:
Loklany Punkt Informacyjny w Łowiczu
ul. Świętojańska 1
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: LPILowicz@lodzkie.pl

Organizator szkolenia w Sieradzu:
Loklany Punkt Informacyjny w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

zestawienie znakow2

 
Top