Zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1290/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2016 r.

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż w Uchwale Nr 1290/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienia się załącznik „Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru Nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej375.33 KB

Artykuły powiązane

 
Top