Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie X.1, Działanie X.2 Poddziałanie X.2.1, Poddziałanie X.2.2.

Data publikacji: 27.09.2016 r.

xlsLista podpisanych umów o dofinansowanie165 KB

dla Działań

X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

oraz Poddziałań

X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

 

Artykuły powiązane

 
Top