Materiał pomocniczy do wniosku o dofinansowanie dla potencjalnych beneficjentów działania "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Data publikacji: 15.04.2016 r.

Przedstawiamy materiał pomocniczy dla Wnioskodawców zainteresowanych konkursem z Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

pdfKomentarze i wskazówki dla Wnioskodawców - Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3421.03 KB

 
Top