Przedstawiamy listę wniosków do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Data publikacji: 16.06.2016 r.

Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP powołanej dla konkursu pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" (RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16).

pdfLista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP powołanej dla konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16.213.56 KB

 
Top