Komentarze i wskazówki dla Wnioskodawców - materiał pomocniczy do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu z Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

Data publikacji: 31.03.2016 r.

Przygotowany materiał ma ułatwić prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu w ramach Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement.

pdfMateriał pomocniczy do wniosku o dofinansowanie 392.43 KB

Artykuły powiązane

 
Top