Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w powołanej dla konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Artykuły powiązane

 
Top