Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja w wyniku uwzględnienia protestów w ramach konkursu pn. "Wdrożenie programów typu outplacement"

Artykuły powiązane

 
Top