Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

 

Data publikacji: 04.04.2016 r.

Informacja o spotkaniach

 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020: Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.
 
Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:
  • Łódź, 22 kwietnia 2016 r. w godzinach 10:30 – 12:45 (rejestracja od godziny 10:15); sala konferencyjna Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Moniuszki 7/9, I piętro,
  • Sieradz, 29 kwietnia 2016 r. w godzinach 10:30 – 12:45 (rejestracja od godziny 10:15); sala konferencyjna B Urzędu Miasta Sieradza, ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro,
  • Brzeziny, 9 maja 2016 r. w godzinach 10:30 – 12:45 (rejestracja od godziny 10:15); sala konferencyjna Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16a, parter budynku,
 
W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lub osobiste dostarczenie do siedziby właściwego punktu informacyjnego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. 
Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu, decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z organizatorem.
 

Dla kogo:

Do uczestnictwa w spotkaniu serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania pod kątem tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
 
Program spotkań
Rejestracja uczestników.
Omówienie dokumentacji konkursowej – Działanie X.1.
Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
Konsultacje indywidualne.
 

Organizatorzy spotkań

 
Organizator spotkania w Łodzi:
GPI w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9,
90-101 Łódź
tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
 
 
Organizator spotkania w Brzezinach:
LPI w Brzezinach 
ul. Sienkiewicza 16, 
95-060 Brzeziny 
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17 
 
 
Organizator spotkania w Kutnie - spotkanie odwołane
LPI w Łowiczu 
ul. Świętojańska 1, 
99-400 Łowicz 
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29 
 
 
Organizator spotkania w Sieradzu:
LPI w Sieradzu
ul. Kościuszki 6 
98-200 Sieradz 
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Mapa:

  • Status: Aktualne
  • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
  • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top