Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ-10-001/16

Data publikacji: 13.05.2016 r.

Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ-10-001/16:


zakończenie naboru wniosków: 14 kwietnia 2016 roku,


ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 120 dni od dnia zakończenia naboru wniosków

Artykuły powiązane

 
Top