Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Artykuły powiązane

 
Top