Przedstawiamy harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu pn. „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Data publikacji: 16.06.2016 r.

Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16:

  • zakończenie naboru wniosków: 30 maja 2016 roku,
  • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 120 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
 
Top