Uzupełniona lista wniosków przekazanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu z Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Data publikacji: 27.05.2016 r.

W związku z uzupełnieniem wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu w zakresie spełnienia wymogów formalnych przedstawiamy uzupełnioną listę wniosków przekazanych do oceny formalno-merytorycznej dla konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16.

pdfUzupełniona lista wniosków88.48 KB

Artykuły powiązane

 
Top