Opis Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 13 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 1104/23 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (wersja 2)

 


 

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 476/23 w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Dokument ten jest jednym z elementów stanowiących podstawę systemu realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Zawiera ogólne informacje na temat instytucji biorących udział we wdrażaniu programu, w tym o strukturze systemu, powiązaniach organizacyjnych między instytucjami i podmiotami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli, szczegółowe informacje na temat organizacji i procedur dotyczących funkcji i zadań Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących, którym powierzono zadania właściwej instytucji, informacje na temat instytucji wykonującej zadania w zakresie księgowania wydatków, w tym status i opis organizacji oraz procedur w niej obowiązujących, informacje o systemach elektronicznych wykorzystywanych we wdrażaniu programu.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (wersja 1) - wersja obowiązująca od 30.05.2023 r. do 12.12.2023 r.

 
Top