Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji

Data publikacji: 06.07.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji ulega przesunięciu. O nowym terminie ogłoszenia naboru z ww. Działania (tj. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE. Wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci. Wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE), poinformujemy niezwłocznie.

 
Top