Centrum Badawczo-Rozwojowe w Łowiczu

Data publikacji: 08.07.2023 r.

BLOG NAGLOWEK 07 07 2023 2
Centrum Badawczo-Rozwojowe w Łowiczu 

Fundusze Europejskie jako środki finansowe wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność firm. Dofinansowania przeznaczane są na realne potrzeby przedsiębiorców – usługi doradcze, działania związane z internacjonalizacją, ale też promocję regionu oraz firm na rynkach zagranicznych. Bez wsparcia nie udałoby się zrealizować wielu planów, trzeba mieć tylko pomysł, motywację i dobry projekt. Tak jak producent spożywczy Agros Nova z Łowicza, który przy wsparciu Funduszy Europejskich utworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe w obszarach innowacyjnych procesów magazynowo-logistycznych. 

Innowacje z Funduszami Europejskimi 

Agros Nova to polska firma o wieloletniej tradycji specjalizująca się w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich na potrzeby zakładu produkcyjnego w Łowiczu wybudowano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci przesyłowej. Kolejnym dofinansowanym projektem było opracowanie innowacyjnej proekologicznej technologii wykorzystania surowców odpadowych w postaci wytłoków jabłkowych. Innowacją było zastosowanie ich jako surowca do otrzymywania preparatu prebiotycznego, który stanowi suplement żywności lub też składnik paszy dla zwierząt. Agros Nova jest członkiem Klastra Life Science, który stanowi sieć współpracy firm oraz instytucji, takich jak np. uczelnie, ośrodki badawcze i instytuty naukowe, Instytucje Otoczenia Biznesu, jednostki administracji państwowej czy publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Celem ich działania jest rozwój ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii oraz life science. Jednym z ważnych projektów realizowanych ze wsparciem Funduszy Europejskich była budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Centrum Badawczo-Rozwojowe  

W firmie Agros Nova produkcja i logistyka magazynowa opiera się na najnowocześniejszych technologiach. Budowa oraz uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego pozwoliło na pracę nad optymalnymi metodami zarządzania gospodarką magazynową, procesami logistycznymi, zarządzania transportem, magazynem, przepływem materiałów oraz optymalnym zarządzaniem zasobami. Dzięki wsparciu możliwe jest wprowadzanie w życie większej liczby pomysłów i koncepcji technologicznych. W ramach projektu została zakupiona infrastruktura służąca prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz opracowania innowacyjnych technologii i rozwiązań z zakresu procesów magazynowych. Agros Nova współpracuje z ośrodkami badawczymi oraz firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W Centrum prowadzi się prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących między innymi inteligentne algorytmy. Dzięki temu możliwe jest tworzenie nowych, ulepszonych procesów magazynowych, kompletacyjnych i logistycznych. Firma już została wyróżniona na gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Nasze najbliższe otoczenie zmienia się na dobre dzięki Funduszom Europejskim. Dzięki wsparciu przedsiębiorcy mają szanse na opracowanie nowych procesów i produktów, a tym samym chętniej rozwijają swoją działalność.

Projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego został zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich, wartość inwestycji to 119,5 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło ponad 8 mln zł.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top