Zawarte umowy, podpisane w marcu 2017 r. w ramach konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 31.03.2017 r.

29 marca 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowano informację o podpisanych umowach zawartych w marcu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 dla Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zestawienie umów podpisanych w marcu 2017 r., opublikowane na stronie Internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top