Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Tuszyn - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 31.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn” złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 370/17 z dnia 29.03.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 849 764,66 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym156.46 KB

 
Top