Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 31.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/16, pn. „Racjonalizacja zużycia energii termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi- Etap I” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 371/17 z dnia 29.03.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 51 975 484,47 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym157.16 KB

 
Top