Wynik oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego złożonego przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 04.04.2017 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)” złożony przez Miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 67,78 % punktów. Numer projektu WND-RPLD.06.03.01-10-0002/16.

 
Top