Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Rzgów - Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 30.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” złożony przez Gminę Rzgów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 372/17 z dnia 29.03.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 9 337 037,20 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym155.49 KB

 
Top