Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Miasto Ozorków - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 29.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków” złożony przez Gminę Miasto Ozorków został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 286/17 z dnia 13.03.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 100 000 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym241.76 KB

 
Top