Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego przez „EC-1 Łódź - Miasto Kultury"

Data publikacji: 09.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/17 pn. „Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z  zapleczem warsztatowym” złożony przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Projekt zlokalizowany jest przy ul. Targowej 1/3

Celem projektu jest poszerzenie oferty kulyuralno-edukacyjnej „EC1 Łódź - Miasto Kultury", w tym Centrum Nauki I Techniki, dla osiągnięcia trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki podnoszeniu poziomu kompetencji przyszłych pracowników.

 
Top