Lista umów podpisanych w maju 2017 r. - usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 01.06.2017 r.

30 maja 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowano informację o umowach podpisanych w maju oraz zakończeniu procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Po szczegóły dotyczące podpisanych umów zapraszamy na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top