Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie - edukacja przedszkolna

Data publikacji: 05.06.2017 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków212.7 KB

Artykuły powiązane

 
Top