Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej, wraz z listą rezerwową

Data publikacji: 05.06.2017 r.

Poniżej publikujemy listę 6 wybranych do dofinansowania projektów, które uzyskały najwięcej punktów w ocenie merytorycznej oraz listę rezerwową dla projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania296.28 KB

pdfLista rezerwowa290.38 KB

Artykuły powiązane

 
Top