Wyniki oceny merytorycznej projektu złożonego przez Miasto Brzeziny - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 03.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/17, pn. ”Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”  złożony przez Miasto Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,46 % punktów.

 
Top