Kolejne dofinansowanie dla Zgierza - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 29.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/17, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 831/17 z dnia 27.06.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 35 260 265,04 PLN.

Założeniem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna 24 budynków na terenie Zgierza. Jest to projekt hybrydowy, realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Realizacja projektu ma na celu zracjonalizowanie gospodarki energetycznej w modernizowanych budynkach. Dzięki takim działaniom ograniczeniu ulegnie zużycie energii, a tym samym zjawisko tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Zakres prac związanych z projektem obejmuje:

  • prace przygotowawcze,
  • roboty budowlane,
  • nadzór inwestorski,
  • zarządzanie projektem i potencjałem wnioskodawcy,
  • promocję

pdfSzczegóły dotyczące projektu156.67 KB

 
Top