Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego przez Gminę Nowosolna - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 03.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/17, pn. ” Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna”  złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 84,54 % punktów.

 
Top