Wyniki konkursu dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - miasto Łódź

Data publikacji: 03.07.2017 r.

29 czerwca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował wyniki konkursu w ramach poddziałania VIII.3.4. „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - Łódź.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top