Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"

Data publikacji: 19.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 82,95 % punktów.

 
Top