Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Parzęczew dzięki dofinansowaniu z Programu Regionalnego

Data publikacji: 21.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/17, pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew” złożony przez Gminę Parzęczew został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 968/17 z 14 lipca 2017 r.

W ramach projektu przewidziano poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych w Gminie Parzęczew. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach będących w zasobach gminy będzie skutkowało poprawą jakości powietrza i podwyższeniem standardu życia mieszkańców gminy Parzęczew.

Termomodernizacji poddane zostaną budynki:

  • Szkoły Podstawowej w Chociszewie,
  • Urzędu Gminy w Parzęczewie,
  • Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie,
  • OSP w Parzęczewie,
  • OSP w Orłej
  • mieszkalne w Parzęczewie i Leźnicy Wielkiej.

Z efektów realizacji projektu skorzystają przede wszystkim pracownicy instytucji znajdujących się budynkach publicznych, interesanci, druhowie i uczniowie, ale również najemcy lokali mieszkalnych.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 3 295 163,25 PLN.

pdfSzczegóły dotyczące projektu156.33 KB

 
Top