Podwyższenie dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Dłutów - Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 28.07.2017 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków, wynikających ze zmiany kursu euro Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Uchwałą Nr 969/17 z dnia 14 lipca 2017 r. podniósł poziom dofinansowania  dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Dłutowie” złożonego przez Gminę Dłutów w naborze Nr RPLD.07.04.02-IZ.00-10-001/16, dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.2 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania (14.07.2017)301.53 KB

pdfLista rezerwowa293.03 KB

Artykuły powiązane

 
Top