Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 26.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej  stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top